Terug
Voor mensen met een
verstandelijke beperking.

Sinds enkele jaren hebben mensen met een
verstandelijke beperking via hun indicatie
recht op een volledige dagbesteding, 9 dagdelen
per week. Om dit voor alle cliŽnten voor elkaar te
krijgen had ís Heeren Loo meer ruimte nodig.
Daarom is ís Heeren Loo op zoek gegaan naar mogelijkheden buiten ít Laar. Zo zijn we terecht
gekomen in de Schooten. Daar is in het vernieuwde winkelcentrum ĎSchootenplazaí,
op 7 september is dagbesteding de Klaproos gestart. Dit is een nieuwe dagbestedinglocatie waar we aan twintig cliŽnten dagbesteding bieden. Het zijn cliŽnten van verschillende verstandelijke niveauís.
We zitten midden in een winkelcentrum. Dan komt al snel de vraag of we hier ook dingen gaan verkopen. Er worden namelijk hele mooie dingen gemaakt door de cliŽnten. Vooralsnog is dat niet het plan. Onze eerste intentie is om zichtbaarheid en integratie te bewerkstelligen. We hopen dat het winkelcentrum gelegenheid biedt om werkzaamheden te doen met de cliŽnten. Misschien kunnen cliŽnten dozen scheuren voor een winkelier, of de stoep vegen? Er worden in de klaproos producten gemaakt voor winkel De Boterbloem. Andere onderdelen van het activiteitenpro-
gramma zijn wandelen, boodschappen doen en muziek maken.

Voor vragen kunt u terecht bij de teammanager S. Kager
mail: sandra.kager@sheerenloo.nl
Telefoon: (0223)648484