Van Winkelcentrum de Schooten naar Schooten Plaza....
Eerste opening aankondiging verbouwing advertentie-verbouwingsoverlast klaar voor opening programma opening
Het winkelcentrum is gebouwd in 1969. In de loop der jaren werd het centrum met steeds
meer winkels uitgebreid. Vanwege de wind en tochtproblemen werd in de jaren tachtig
besloten om het winkelcentrum te overkappen. In 2001 is door het toenmalige bestuur de
eerste aanzet gegeven om de verouderde kap te vervangen.
Het eerste idee was om alleen het glas te vervangen voor nieuwe. Uiteindelijk bleek de
constructie daar niet geschikt voor. De wettelijke eisen waren in de loop der jaren
veranderd. Ook was er wel het een en ander op te merken over de constructie van de kap.
Na veel onderzoek en rekenwerk bleek een totaal nieuw dak niet veel duurder dan het
vervangen van alleen het glas.
Eind 2003 werd een enquête gehouden onder alle winkeliers wat zij verbeterd wilden zien
en wat hun ideale plaatje was. Veel eigenaren wilden van de gelegenheid gebruikmaken om
de winkel te moderniseren, al deze wensen werden geïnventariseerd en er werd bekeken
wat er mogelijk was om te realiseren. Na het opzetten in 2004 van een projectgroep,
volgden veel gesprekken met eigenaren en gemeente. Nu was de gemeente nog juridisch
eigenaar van de passage en dit gaf vaak onduidelijkheid over de bevoegdheden.
Maar het bleek toch niet zo eenvoudig om iedereen op 1 lijn te krijgen. In de loop van de tijd
veranderde ook wel eens een pand van eigenaar, waardoor de hele procedure weer van
voor af aan ging. Ook juridisch moesten er nog veel zaken geregeld worden. Allemaal zaken
zoals kabels en leidingen waar eerst geen rekening mee was gehouden, bleken in de weg te
liggen.
Nadat dit uiteindelijk in kaart was gebracht, volgden meerdere schetsen en ontwerpen van
een nieuw overkapping voor het winkelcentrum. Daaruit volgde een begroting, maar deze
was echter zo hoog dat dit niet haalbaar bleek. Na meerdere tekeningen en besparingen,
volgde het definitieve ontwerp. Waarna de procedure voor het aanpassen van het
bestemmingsplan kon worden opgestart.
Door de complexiteit van het project nam deze procedure meer tijd in beslag dan
gebruikelijk. Er moest een bodemonderzoek gedaan worden, een luchtmeting en er volgde
nog veel meer rapporten. Aangezien de begeleiding van het proces steeds meer tijd in beslag
nam werd de projectgroep opgeheven en daarvoor in de plaats kwam een bouwteam.
Eind 2009 was alles definitief en konden we het project aanbesteden. Dit was een
spannende tijd. De vraag was of we het project konden realiseren voor de prijs die we
begroot hadden. Na langdurige onderhandelingen tekenden we op 9 februari 2010 de
overeenkomst met de aannemers.

Nadat de bouwplanning was gemaakt ging het proces snel. De Nutsbedrijven moesten de
kabels en leidingen verleggen. Diverse noodvoorzieningen werden getroffen en de eerste
heipalen gingen de grond in.
Deze eerste periode kenmerkte zich dat er alleen maar gesloopt werd en iedereen er veel
last van ondervond. Je vroeg je wel eens af, of het allemaal nog wel goed zou komen. Pas
nadat het staal voor de kap was geplaatst, werd duidelijk wat een totaal ander
winkelcentrum werd neergezet.
Nu, na een project van 10 jaar kun je wel zeggen dat het niet voor niets is geweest. Met trots
stel ik vast dat we het mooiste winkelcentrum van de regio hebben gekregen. Met een uniek
karakter en uitstraling, waar het voor de consument prettig winkelen is.
Vanaf deze plek wil ik dan ook iedereen bedanken die er aan meegewerkt hebben om dit
project te realiseren. Natuurlijk architectenbureau Kapitein Jacobs Kapitein en de gemeente
Den Helder. Maar vooral wil ik Peter Dunselman en Ronald Planje noemen, die een
voortrekkers rol hebben gespeeld. Zonder hun was dit project niet gerealiseerd. Niet alleen
het winkelcentrum is vernieuwd en klaar voor de toekomst, maar ook de naam is aangepast
aan deze tijd. Een plek waar je graag winkelt en elkaar tegenkomt.
Schooten Plaza, gewoon voor iedereen.

J. Kat
Voorzitter
VVE de Schooten