Van Winkelcentrum de Schooten naar Schooten Plaza....
Eerste opening aankondiging verbouwing advertentie-verbouwingsoverlast klaar voor opening programma opening
Het winkelcentrum is gebouwd in 1969.
In de loop der jaren werd het centrum met
steeds meer winkels uitgebreid. Vanwege
de wind en tochtproblemen werd twintig
jaar geleden besloten om het centrum te
overkappen.
In 2001 is door het toenmalige
bestuur de eerste aanzet gegeven om de
verouderde kap te vervangen. Het eerste
idee was om alleen het glas te vervangen
voor een nieuwe.
Uiteindelijk bleek de constructie daar niet
geschikt voor. De wettelijke eisen waren
in de loop der jaren veranderd. Ook was
er wel het een en ander op te merken over
de constructie van de kap.

Na veel vooronderzoek en rekenwerk bleek
een totaal nieuw dak niet veel duurder dan
het vervangen van alleen het glas.

Eind 2003 werd een enquette gehouden
onder alle winkeliers wat zij verbeterd wilde
zien en wat hun ideale plaatje was. Veel
eigenaren wilde gelijk van de gelegenheid
gebruikmaken om de winkel te modernise-
ren. al deze wensen werden geinventari-
seerd en er werd bekeken wat er mogelijk
was om te realiseren.

Na het opzetten in 2004 van een project-
groep , volgde veel gesprekken met eigena-
ren en gemeente. Nu was de gemeente nog
juridisch eigenaar van de passage en dit gaf
vaak onduidelijkheid over de bevoegdheden.
Nu bleek het niet zo eenvoudig om iedereen
op 1 lijn te krijgen. In de loop van de tijd
veranderde ook wel eens een pand van
eigenaar, waardoor de hele procedure weer
van voor af aan ging.

Ook juridisch moesten er nog veel zaken ge-
regeld worden. Allemaal zaken zoals kabels
en leidingen waar eerst geen rekening mee
was gehouden, bleken in de weg te liggen.
Nadat dit alles in kaart was gebracht,
volgde meerdere schetsen en ontwerpen
van een nieuwe overkapping voor het
winkelcentrum.
Daaruit volgde een begroting. Deze was echter
zo hoog dat dit niet haalbaar bleek.

Na meerdere tekeningen en bezuinigingen,
volgde het definitieve ontwerp. Waarna de procedure voor het aanpassen van het bestemmingsplan kon worden opgestart.
Door de complexiteit van het project nam deze procedure meer tijd in beslag dan gebruikelijk.
Er volgde een bodemonderzoek, luchtmeting en nog veel meer rapporten.

Aangezien de begeleiding van het proces
steeds meer tijd in beslag nam werd de
projectgroep opgeheven en daarvoor in de
plaats kwam een bouwteam.

Eind 2009 was alles defnitief en konden
we eindelijk het project aanbesteden. Dit
was een spannende tijd . De vraag was of
we het project konden realiseren voor de
prijs die we begroot hadden. Na langdurige
onderhandelingen kon op 9 februari 2010 de
overeenkomst met de aannemers getekend
worden.

Nadat de bouwplanning was gemaakt ging
het proces snel. De Nuts bedrijven moesten
kabels en leidingen verleggen. Diverse
noodvoorzieningen werden getroffen en de
eerste heipalen gingen de grond in.

Deze eerste periode kenmerkte zich dat er
alleen maar gesloopt werd en iedereen er
veel last van ondervond. Je vroeg je wel eens
af , of het allemaal nog wel goed zou komen.
Pas nadat het staal voor de kap werd geplaatst,
werd pas duidelijk wat voor totaal ander
winkelcentrum werd neergezet.

Nu, na 10 jaar kun je wel zeggen dat het
niet voor niets is geweest. Met trots stel ik
vast dat we het mooiste winkelcentrum van
de regio hebben gekregen. Met een uniek
karakter en uitstraling , waar het voor de
consument prettig winkelen is.  Vanaf deze
plek wil ik dan ook iedereen bedanken die
eraan mee heeft gewerkt om dit project te
realiseren. Natuurlijk Architecten bureau
Kapitein Jacobs Kapitein en gemeente.
Maar vooral wil ik Peter Dunselman en
Ronald Planje noemen, die een voortrekkers
rol hebben gespeeld. Zonder hun was dit
project niet gerealiseerd.
Niet alleen het winkelcentrum is vernieuwd
en klaar voor de toekomst, maar ook de
naam is aangepast aan deze tijd. Een plek
waar je graag winkelt en elkaar tegenkomt.
Schooten PLaza , gewoon voor iedereen.

J. Kat
voorzitter
VVE de Schooten